Ongediertebestrijding in Noord Holland
                   Ook gespecialiseerd in gifvrije oplossingen

Huiszwammen zijn geen prettig gezelschap

 

De echte Huiszwam is namelijk de grote boosdoener ook al heeft hij de fraaie Latijnse naam Serpula lacrymans. Van de zwammen die in huis kunnen voorkomen is de Huiszwam de gevaarlijkste omdat deze de grootste vernielingen aanricht. Vochtig hout is zijn beste voedingsbodem maar als hij daar eenmaal op neergestreken is komt ook droog hout aan de beurt. Een luchtvochtigheid van meer dan 70% en een temperatuur die hoger is dan ca. 10 graden zijn de beste voorwaarden voor de Huiszwam en zeker als de ventilatie slecht is. Maar nu zijn activiteiten, want daar zit het grote gevaar. Hij groeit snel, steen of cement zijn geen barrière en hij verspreidt zich via miljarden sporen.


Staat de woning of het gebouw in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld in een drassig poldergebied, dan is een regelmatig onderzoek toch een goede zaak. Zeker als de woning zelf al vochtig van aard is en/of de ventilatie niet optimaal. Geliefde plekken zijn de kelder, houten trappen, plafondbalken, steunbalken en vloeren. Zo kan een lekkende afvoerpijp tegen de buitenmuur

aan de binnenzijde een ideale startplaats vormen voor de

Huiszwam. Zolang de zwam, welke soort dan ook,

voldoende voedingsstoffen krijgt, blijft deze doorgroeien.

Om bewoners extra te pesten hecht de schimmel zich

Zwammen groeien namelijk razend snel. Beukema ongediertebestrijding komt ook in Purmerend, evenals in heel Noord Holland en 't Gooi.

 

Drie zwammen op een rij

In woningen en andere panden kunnen drie zwamsoorten actief zijn:

·         De meest voorkomende is de Huiszwam. Vocht en slechte ventilatie zijn een aansporing voor deze zwam om zich te nestelen. Door waakzaam te zijn bij gespleten, gebrokkeld of ingedeukt hout is er een grote kans op herkenning. Dat geldt overigens ook als houtwerk kromgetrokken is. Wordt er een bruine vlek met een witte rand op een muur waargenomen of witte draden op het houtwerk zelf, dan is het raak. Overigens kan de schimmel dan al vergevorderd zijn.

·         De Kelderzwam is bijna net zo schadelijk als de Huiszwam. Doordat beide zwammen elkaar verdragen werken ze soms ook nog samen en van die samenwerking wordt echt niemand blij. De kelderzwam stelt wel extra eisen. De luchtvochtigheid moet bijzonder hoog zijn om het naar z'n zin te maken en de Kelderzwam heeft een broertje dood aan droogte of langere droge periodes.

·         Tot slot is er nog de Poriënzwam. Deze is gesteld op muffe ruimtes en waar dus slecht geventileerd wordt. Kelders zijn bij deze zwam veel populairder dan zolders.