Ongediertebestrijding in Noord Holland
                   Ook gespecialiseerd in gifvrije oplossingen

Houtworm is niet anders dan de larve van de gewone houtwormkever

 

En daar zit nu precies het venijn. De larve die uit het eitje komt begin onmiddellijk aan het hout te knagen. Daarbij zoekt hij ook nog de zachtere delen van het hout op en kan zo kris kras gangen vreten in het hout dat hem nota bene onderdak biedt. Wellicht is het niet bekend, maar zo'n larve kan wel drie jaar in het hout verblijven. Ze zijn dan niet te zien maar ze slopen rustig door. De eitjes worden door de kever gelegd in eerdere gaatjes of spleten in het hout. Hooguit een halve centimeter diep. Verder is niet nodig, de larve vreet zijn eigen weg wel.

 

De gewone houtwormkever zoekt gecultiveerde gebieden.

Doodskloppertje wordt de gewone houtwormkever ook wel genoemd. Ze opereren vooral in gebieden op de wereld die qua leefcultuur behoorlijk ontwikkeld zijn. Denk daarbij aan Europa, Noord-Amerika, Australië en delen van Azië. De gewone en kleine houtwormkever zijn onze grootste plaaggeesten in huis. Als kever is hij moeilijk zichtbaar en dus lastig te herkennen. Hun voorkeur is kurkdroog en onbewerkt hout en het maakt ze niet uit of het dennen- of loofhout is. De larven van ongeveer 6 mm. lang, zijn eigenlijk trage vernielertjes. Ze nemen 2 à 3 jaar de tijd. Dan zijn ze volwassen en ontpopt en vliegen als kevers uit de gaatjes. Op dat moment kunnen ze worden waargenomen en herkend, maar de vernieling is dan al jaren gaande geweest.

 

Dan is er nog de grote houtwormkever

Deze komt minder vaak voor maar is des te vernietigender. De larven zijn maar liefst 11 mm. lang en ze eten ook nog eens verdraaid snel. Zo is er de grote klopkever die er voor kiest om de eitjes te leggen in hard hout dat al door schimmels is aangetast. Het werkgebied is veelal houten dakspanten in kerken en oude boerderijen. Hoe ouder hoe liever is hun devies. Ze hebben geen enkele moeite om tientallen centimeters uit een dikke balk weg te vreten.

 

Bestrijden van houtworm is niet eenvoudig

Een bedrijf als Beukema ongediertebestrijding weet wel hoe de larven moeten worden aangepakt. Daarvoor moet er wel een signaal uitgaan van de eigenaar van het houten product of de delen in het huis waar fijn zaagsel en kleine gaatjes in het hout gevonden worden. Om schade zoveel mogelijk te voorkomen zijn er de volgende tips:

·         Eitjes worden bij voorkeur gelegd in onbeschermd hout. Een beschermende verf- of waslaag aanbrengen kan veel leed voorkomen.

·         Onverankerd aangetast hout dient zo snel mogelijk bij het grofvuil gezet te worden. Dan kan verdere verspreiding voorkomen worden.

·         Bij het aanschaffen van gebruikt hout is het zaak om het nauwkeurig op gaatjes te controleren.

·         Bij twijfel of bij signalen van houtworm in verankerd hout rest er maar één actie: Beukema ongediertebestrijding bellen.

085-3035290